Sociaal maatschappelijk betrokken

AM-Supportteam

AM-Supportteam richt zich op jongeren uit Arnhem. De focus ligt voornamelijk op jongeren uit de lagere SES (Sociaal Economische Status) - wijken. Vanuit onze achtergrond hanteren wij een topsportvisie in het aanbod voor de jongeren. Wij hebben als doel:

‘We willen de jongeren in Arnhem maatschappelijk fit krijgen. Dit doen we door te trainen en wedstrijden te spelen. Dit staat in het teken van reflecteren op eigen handelen en de draad weer oppakken.’

Thuis, school, straat (& online)

Pedagogische driehoek

Wij werken vanuit de pedagogische driehoek: thuis, school en vrije tijd (straat en online). Onze jongerenwerkers zijn actief in de drie domeinen. Door middel van huisbezoeken en andere manieren van proactief contact met het gezinssysteem komen we in aanraking met de ouders, broers, zussen, en andere relevante personen uit het thuissysteem van de jongeren. In de vrije tijd van jongeren verrichten we het ambulant jongerenwerk op straat en het online jongerenwerk op sociale media. Bovendien zijn we met onze scholeninzet actief op zowel het basis- als het voortgezet onderwijs. De samenhang tussen deze drie domeinen beschrijven we op de zijde van de driehoek.

Actuele wachtlijst

Begeleiding basis jeugd: 4-6 weken
Begeleiding specialistisch jeugd: 4-6 weken