Aansluiten op verschillende leefwerelden

Onderwijs

Het onderwijs is een belangrijke leefwereld van kinderen en jongeren. Een groot deel van hun dag besteden zij op school en een groot deel van hun ontwikkeling (40%) vindt hier plaats. Aanvullend op deze leefwereld, besteden jongeren ook een groot deel van hun tijd thuis, in de wijk en online. Een van de belangrijkste taken van het jongerenwerk is aansluiten op de verschillende leefwerelden van jongeren en hier verbindingen tussen maken. Daarom is de verbinding met het onderwijs een belangrijke taak voor het jongerenwerk. Waarbij onderwijs zich met name richt op de kwalificatie van jongeren, kan het jongerenwerk hier aan bijdragen door zich te richten op persoonsvorming en socialisatie. Samenwerking tussen het onderwijs en jongerencoaches maakt een gezamenlijke aanpak mogelijk die zich richt op de persoon van de jongere, in de thuissituatie, op school en in de buurt.

Wij staan Voor Naast en Achter de jongeren

Welzijn van de jongeren is van groot belang