Plek waar studenten zichzelf kunnen ontwikkelen

Talentenfabriek (TF 026)

Wij merken dat steeds meer jongeren een opleiding in de richting van zorg en welzijn willen doen. De jongeren met een hart voor de zorg en welzijn, willen wij opleiden tot zorgprofessionals. Dit doen wij in nauwe samenwerking met het beroepsonderwijs zodat de jongeren goed worden ondersteund tijdens hun studie.

Talentenfabriek is een plek waar de studenten zichzelf kunnen ontwikkelen op zowel persoonlijk als professioneel gebied. Binnen het project krijgen zij de benodigde kennis over het onderwijs en het werkveld doormiddel van trainingen over verschillende methodieken en interventies. Daarnaast gaan de studenten het werkveld in door te assisteren bij verschillende zorg- en welzijnsprojecten.
Om de jongeren van De Talentenfabriek tot volwaardige zorgprofessionals op te kunnen leiden bieden wij hun het volgende:

  • Een stageplek;
  • Verdiepende en verbredende trainingen, waaronder Metacognitieve vaardigheden;
  • Praktische- en sociale vaardigheden ontwikkelen;
  • Positieve leeromgeving met rolmodellen;
  • Individuele begeleiding (persoonlijke ontwikkeling);
  • Ondersteunen in de persoonlijke leefsfeer van studenten.