Veiligheid in de wijk

Sociale veiligheid

De projecten die onder het thema Sociale veiligheid vallen leveren een bijdrage aan de veiligheid in de wijk waar de jongeren opgroeien. Denk hierbij aan het ambulant jongerenwerk of een preventief programma om jongeren extra begeleiding en ondersteuning te bieden. Zo bieden de projecten jongeren kansen, wordt er gekeken naar de kwaliteiten van jongeren en worden de jongeren binnen deze projecten ondersteund om hun dromen te verwezenlijken. Samen met de jongeren creëer je zo een veilig pedagogisch klimaat waar een nieuwe generatie kan opgroeien.

Veiligheid betekend binnen AM-Supportteam eveneens dat risicovolle trends en ontwikkelingen in kaart worden gebracht en hier acties op worden ondernomen. Kortom het pedagogische leefklimaat van jongeren beïnvloeden op een positieve manier. Dit wordt gedaan vanuit een holistische benadering waarbij naar de verschillende leefgebieden van een jongeren wordt gekeken. Zowel school, thuis en de straat evenals de online leefwereld worden meegenomen bij deze aanpak.

Wij staan Voor Naast en Achter de jongeren

Welzijn van de jongeren is van groot belang