Kansrijk opgroeien

A+

Bij A+ richten wij ons op preventieve, individuele trajecten die zien op het verbeteren van de vaardigheden van zowel jongens als meisjes uit Arnhem-zuid.

Wij bieden individuele begeleiding door middel van een begeleidingstraject aan jongeren in de leeftijd 12 t/m 23 jaar. Het merendeel van deze jongeren heeft te maken met obstakels die breed en domein overstijgend zijn. AM-Supportteam werkt samen met de ouders en partners om deze jongeren tijdens hun traject te inspireren én uit te dagen om het beste uit zichzelf te halen. Aan de ene kant betekent dat grenzen stellen en richting geven tevens staat het bieden van perspectief centraal.

Dit heeft als doel dat zij volwaardig deel kunnen nemen aan de maatschappij. Verder kunnen wij jongeren die individuele trajecten volgen koppelen aan lopende projecten waarin zij de volgende stap kunnen maken.