Online en offline jongerenwerk

Online

De leefwereld van jongeren speelt zich de laatste jaren steeds meer online af. Jongeren besteden dagelijks veel tijd aan social media. Dit brengt natuurlijk kansen maar tegelijkertijd ook risico’s met zich mee. Om aan te sluiten bij de online belevingswereld van jongeren en de jongeren te kunnen adviseren of om een luisterend oor te kunnen bieden, zijn onze veldwerkers ook online actief. Het contact wat wij normaal gesproken offline maken gebeurt nu ook online. Hierdoor kunnen wij de jongeren beter begrijpen maar zijn wij ook op de hoogte van wat er zich online afspeelt.

Onze online veldwerkers zijn actief op de volgende kanalen van AM-supportteam;