Online en offline jongerenwerk

Youth Cyber team

Het doel van het YCT (Youth Cyber team) is het vergroten van de cyberweerbaarheid van kinderen en jongeren, dit doen wij door ze onbewust (bewust) bekwaam te maken. AM-Supportteam (AM) en Presikhaaf University (PU) trainen samen een twintigtal jongeren uit Arnhemse wijken die uiteindelijk ingezet worden als “peer educators”. De trainingen zijn gebaseerd op de online fenomenen; “Online normen & waarden” “Geweld online & exposen” “Fake news” en “Easy money”. De inhoud van de trainingen is een combinatie van praktijkverhalen aanvullend met theorie, waarbij Bureau Beke de theorie rondom deze fenomenen verzorgd. Het begrijpen van de onlinewereld biedt ook kansen om fysieke confrontaties beter te kunnen duiden door verbanden met elkaar te leggen. Centraal staat dat er interactie is waardoor er ook ruimte voor input is vanuit de jongeren. Uiteindelijk zijn de jongeren instaat om de opgedane kennis over te brengen aan andere jongeren, kinderen, ouders en professionals in de verschillende Arnhemse wijken.