Moeders die het verschil maken

Moederschap Is Topsport

Bij MIT (Moederschap Is Topsport) bieden wij moeders met kinderen die opgroeien in Arnhem ondersteuning bij zaken als financiën, juridische ondersteuning, opvoedvraagstukken, scholing, de thuissituatie, straat (cultuur) en online fenomenen. Veel moeders weten namelijk niet waar zij naartoe kunnen met hun hulpvragen en de drempel tot instanties is vaak te hoog. Doordat de moeders de veldwerkers van MIT vaak al kennen uit de buurt wordt de drempel tot het stellen van vragen verlaagd waardoor het voor hen makkelijker is om knelpunten kenbaar te maken.

Naast de ondersteuning worden de moeders getraind door middel van coaching, bijeenkomsten en workshops met als doel de moeders hun kunnen te versterken en meer zelfvertrouwen te geven in hunzelf.