Werken aan (sociale) vaardigheden

Jouw Opstelling Voor Succes (JOVS)

JOVS (Jouw Opstelling Voor Succes) is bedoeld voor jongeren tussen de 15 jaar en 18 jaar. Bij JOVS werken wij intensief samen met de jongeren om te werken aan (sociale-)vaardigheden. Dit doen wij in de vorm van een speciaal trainingsaanbod waaraan coaching gekoppeld is.

JOVS komt voort uit het project Samen Werken Aan Talent. Waar bij SWAT de focus ligt op jongeren tussen de 12 en 14 jaar, is dit bij JOVS tussen de 15 en 18 jaar. Jongeren hebben op deze leeftijd constant te maken met het maken van cruciale keuzes en vinden het vaak lastig om de juiste te maken. Om deze reden focussen wij ons bij JOVS op het verbeteren van hun vaardigheden als bijvoorbeeld: zelfredzaamheid, presentatievaardigheden, budgettering. Het werken aan de vaardigheden doen wij met behulp van een speciaal trainingsaanbod waar coaching aan gekoppeld is

Wat doen wij?

Binnen JOVS richten wij ons op de mogelijkheden bij de jongeren door te kijken naar individuele factoren. Oftewel, haal het maximale uit je kunnen en leer omgaan met eventuele valkuilen.

Daarnaast kijken wij naar sociale risicofactoren door de jongeren te helpen te kiezen voor de juiste vrienden en te begeleiden binnen de school.

Ten slotte bespreken wij maatschappelijke thema┬┤s. Hiermee proberen wij aandacht te schenken aan de maatschappelijke risicofactoren. We geven de jongeren een positieve benadering mee waarin ze handvatten aangereikt krijgen om snel stappen te zetten.