Samen kijken naar de behoeften

Zorg

Vanuit AM-Supportteam wordt basis begeleiding aan de jongeren geboden. Individuele basisbegeleiding betreft een korte begeleiding van lichte psychische-, ontwikkelings- en /of gedragsproblemen. Deze vorm van begeleiding richt zich op het activeren en aanbrengen van onder andere een dag- en nachtritme, het stabiliseren van de situatie (het op orde brengen en/of handhaven van de situatie, waarin de jongere zich bevindt), het bieden van ondersteuning op het gebied van dagelijkse- en praktische bezigheden (zoals het op orde brengen en houden van de financiƫn), (zelfstandig) wonen, participatie, stimuleren en onderhouden van sociale contacten, gezondheid en persoonlijke verzorging enzovoort.

AM-Supportteam biedt naast basis begeleiding ook specialistische begeleiding aan jongeren. Specialistische begeleiding betreft alle zorg waarvoor de jongere een indicatie nodig heeft van wijkcoaches, huisartsen of gecertificeerde instellingen, dus alle zorg die niet voor de hand liggend is.

Actuele wachtlijst

Begeleiding basis jeugd: 4-6 weken
Begeleiding specialistisch jeugd: 4-6 weken